Participatiewet. Driestroom & LUX Nijmegen

Congres: DE PARTICIPATIEWET i.s.m. De Driestroom en LUX Congres

Praktische training Jobcarving & Jobcreation
In een prettige ambiance van arthouse en debatcentrum LUX heb ik afgelopen 14 december 2016 aan een congres over de Participatiewet deelgenomen. Het prettige was dat het een mooie mix was van kandidaten, werkgevers, professionals en wetenschappers uit de regio. De dag was afwisselend en ging van toneel naar casussen en van daaruit naar een wetenschappelijk onderzoek en een korte en praktische training Jobcarving & Jobcreation*.

Doordat het aantal aanwezigen niet groter dan 100 personen was, kwam er een
prettige en open dialoog op gang. Hierdoor begrepen alle partijen elkaar
beter.

Dosis geluk en creativiteit
Mijn gevoel bij de Particpatiewet is die dag niet veel veranderd. In iedere
situatie en omgang met een kandidaat die stappen wil nemen richting
(betaald) werk, ga je zo dicht als mogelijk bij iemands droom zitten en
probeert hierin dan verder te komen.

Een groot netwerk, doorzettingsvermogen
Een dosis geluk (om het juiste te vinden op het juiste moment) brengen je
verder. De Participatiewet en al die verschillende partijen die daar mee bezig zijn,
maken die weg niet makkelijk(er). Maar je zult deze weg zelf begaanbaar
moeten maken, met je eigen creativiteit.

Lees het hele verslag van de Driestroom: Verslag Particitapatiecongres Driestroom.
In samenwerking met LUX Congres, 14-12-2016

**Jobcarving & Jobcreation: Job carving is het opsplitsen van bestaande functie-inhoud. Dit gebeurt voordat er een sollicitant op het oog is. Job creation gaat over het verder ontwikkelen van een functie aan de hand van de capaciteiten en beperkingen van de participant. In samenwerking komen ze het beste tot hun recht.”. (Bron: Verslag Driestroom Participatiecongres).