Re-integratie zonder baan

Re-integratie mensen met arbeidsbeperkingen

Voor de meeste mensen zonder baan geldt dat ze graag een passende baan vinden. Zo ook mensen met een arbeidsbeperking. John Hopmans heeft zich gespecialiseerd in de re-integratie van mensen met diverse arbeidsbeperkingen, soms vallend onder diverse uitkeringen. Te denken valt aan mensen met:

  • Een psychische kwetsbaarheid
  • Een verstandelijke beperking
  • Een lichamelijke beperking
  • Een Wajong uitkering
  • Vallend onder de participatiewet
  • Een WAO/WIA uitkering
  • Een gemeentelijke bijstandsuitkering
  • Geen uitkering (NUGGERS = Niet-UitkeringsGerechtigden)

Diagnoses en ziektbeelden

Het zal duidelijk zijn dat het hierbij niet om standaard trajecten, maar om zorgvuldig begeleide maatwerktrajecten gaat. In ieder traject wordt gezocht naar de behoefte en noodzaak van stappen die een betaalde baan dichterbij brengen. John Hopmans heeft veel kennis over de diagnoses en ziektebeelden binnen bovenstaande doelgroepen en begeleidt ze met veel plezier, respect en zorgvuldigheid.

Maatwerkprojecten met het UWV

Hopmans re-integratie & advies in Nijmegen heeft een contract met het UWV om de mensen naar werk te begeleiden. Dit alles verloopt via een maatwerktraject van het UWV.

Geïnteresseerd om samen te werken met John Hopmans in een re-integratietraject?
Neem contact op met John Hopmans voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Re-integratie zonder baan John Hopmans