Re-integratie 2e spoor

Herplaatsing in werk bij een andere werkgever

Het re-integratie 2e spoor traject wordt ingezet nadat duidelijk is geworden dat de werknemer niet meer bij zijn huidige werkgever aan de slag kan in een passende baan. De re-integratie is dus gericht op herplaatsing van deze werknemer in betaalde arbeid bij een andere werkgever. Hopmans re-integratie & advies Nijmegen begeleidt:

  • De werkgever als werknemer. Zij zijn beiden verantwoordelijk voor voldoende inzet tijdens het re-integratieproces. Als werkgever loop je anders het risico op een loonsanctie van het UWV. Als werknemer heb je anders het risico op een loonopschorting of stopzetting door de werkgever.
  • Bij spanningen tussen werkgever en werknemer
  • Het re-integratiedossier en verslaglegging conform de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter

Samenwerking hulpverleners

In een dergelijk re-integratie 2e spoor traject is het belangrijk voor de werknemer om het verlies van zijn huidige baan een goede plek te geven. Het inzetten van hulpverlening of een mentale weerbaarheidstraining behoort dan tot de mogelijkheden. Hierbij wordt door John Hopmans samengewerkt met gerenommeerde hulpverleners en partners.

Geïnteresseerd om samen te werken met John Hopmans in een re-integratietraject?
Neem contact op met John Hopmans voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

re-integratie 2e spoor John Hopmans