Wajong / Participatiewet

Begeleiding mensen met arbeidsbeperkingen

Iedereen die kán werken, maar arbeidsbeperkingen kent en/of ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1-1-2015 onder de Participatiewet. Het doel van de overheid is om meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk te krijgen. Hopmans re-integratie & advies heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in begeleiding van mensen met arbeidsbeperkingen.

De juiste kennis voor de juiste begeleiding

Door ervaring, training & opleiding en samenwerking met ouders van cliënten en partners, heeft John Hopmans veel kennis en (omgangs-)vaardigheden opgebouwd voor de begeleiding van deze groep mensen. Voor zowel de groep lichamelijk, psychisch als verstandelijk beperkten heb ik geleerd om de rust, empathie en gespreksvaardigheden te ontwikkelen, die noodzakelijk zijn om deze mensen verder (naar werk) te helpen.

Psychische kwetsbaarheid

In de reeks van arbeidsbeperkingen heb ik ervaring opgedaan in de omgang van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zo begeleid ik onder andere mensen met diverse diagnoses zoals ADHD, autisme of borderline. In situaties waarin mij de kennis of vaardigheid (deels) ontbreekt, zoek ik samenwerking met mijn netwerkpartners. Zo vinden we samen altijd een oplossing naar de weg naar werk.

Wajong en maatwerktraject UWV

Tot 1-1-2015 was het mogelijk dat jongeren met arbeidsmogelijkheden in de Wajong terechtkwamen. Hopmans re-integratie & advies heeft tientallen jongeren begeleid via een traject van het UWV naar werk. Ieder jaar werd dit voor het Blik op werk Keurmerk beoordeeld, waarbij mijn bedrijf goede waarderingen en beoordelingen kreeg.

Er zitten nog steeds veel jongeren in de Wajong die graag willen werken en die help ik nog met veel plezier naar werk. Dit alles verloopt via een maatwerktraject van het UWV.

Geïnteresseerd om samen te werken met John Hopmans in een Wajong-/Participatietraject?
Neem contact op met John Hopmans voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wajong John Hopmans