Loonwaardemeting

Nieuwe tijden, nieuwe methodieken

Sinds de invoering van de participatiewet in 2015 wordt duurzame participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gestimuleerd. Als bedrijven willen weten of de loonwaarde van hun (toekomstige) medewerker minder is dan het minimumloon is een zgn. loonwaardebepaling verplicht. Door het verstrekken van een tegemoetkoming in de loonkosten wordt participatie van deze groep arbeidszoekenden op een zo optimaal mogelijke wijze gerealiseerd. 

Hopmans re-integratie & advies heeft in de afgelopen jaren vele loonwaardemetingen verricht. Voorheen volgens de ‘oude’ methodieken, maar sinds de nieuwe participatiewet met twee uniforme loonwaardemethoden: Dariuz Loonwaarde Pluz en de UWV methodiek.

1. Dariuz Works® Loonwaarde

In de Dariuz® methodiek wordt in 3 stappen de loonwaarde van de medewerker in kaart gebracht door de geleverde werkprestaties in een specifieke functie af te zetten tegen de vereisten van die functie. De uitspraak over de loonwaarde geeft een betrouwbaar beeld over tempo, kwaliteit en inzetbaarheid in vergelijking met een regulier, volledig inzetbare collega. Meer informatie over de Dariuz methodiek. 

2. UWV methodiek

De loonwaardebepaling van het UWV is een andere gevalideerde methodiek om de waarde van de arbeidsprestatie van een (potentiële) werknemer in een bepaalde functie op een bepaald moment te bepalen. John Hopmans is als gecertificeerd arbeidsdeskundige in staat om via de loonwaardemethodiek van het UWV de loonwaarde vast te stellen. Hij wordt in deze rol ook vaker bij het UWV als interim ingehuurd. Meer informatie over de loonwaardebepaling van het UWV. 

John Hopmans is voor beide methodieken bevoegd om deze geheel volgens de regels van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)  en het ministerie van Sociale zaken en werkgelegeheid (SZW) uit te voeren.

Geïnteresseerd om John Hopmans voor een loonwaardemeting in te schakelen?
Neem contact op met John Hopmans voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

loonwaardemeting John Hopmans Nijmegen