Loonwaardemeting

Nieuwe tijden, nieuwe methodieken

Sinds de invoering van de participatiewet in 2015 wordt duurzame participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gestimuleerd. Als bedrijven willen weten of de loonwaarde van hun (toekomstige) medewerker minder is dan het minimumloon is een zgn. loonwaardebepaling verplicht. Door het verstrekken van een tegemoetkoming in de loonkosten wordt participatie van deze groep arbeidszoekenden op een zo optimaal mogelijke wijze gerealiseerd. 

Hopmans re-integratie & advies heeft in de afgelopen jaren vele loonwaardemetingen verricht. Voorheen volgens de ‘oude’ methodieken, maar sinds de nieuwe participatiewet met drie eigentijdse valide loonwaardemethodieken: de Dariuz®,  UWV methodiek en de Matchcare.

1. Dariuz Works® Loonwaarde

In de Dariuz® methodiek wordt in 3 stappen de loonwaarde van de medewerker in kaart gebracht door de geleverde werkprestaties in een specifieke functie af te zetten tegen de vereisten van die functie. De uitspraak over de loonwaarde geeft een betrouwbaar beeld over tempo, kwaliteit en inzetbaarheid in vergelijking met een regulier, volledig inzetbare collega. Meer informatie over de Dariuz methodiek. 

2. UWV methodiek

De loonwaardebepaling van het UWV is een andere gevalideerde methodiek om de waarde van de arbeidsprestatie van een (potentiële) werknemer in een bepaalde functie op een bepaald moment te bepalen. John Hopmans is als gecertificeerd arbeidsdeskundige in staat om via de loonwaardemethodiek van het UWV de loonwaarde vast te stellen. Hij wordt in deze rol ook vaker bij het UWV als interim ingehuurd. Meer informatie over de loonwaardebepaling van het UWV. 

3. Loonwaardemeting Matchcare

Loonwaardemeting Matchcare is een krachtig instrument om de hoogte van de loonkostensubsidie of loondispensatie vast te stellen. Naast een accuraat percentage levert het direct een beeld van de ontwikkelmogelijkheden van de werknemer.

Aan de basis van de SZeebra Loonwaardemeting staat onze kennis van beroepen en de arbeidsmarkt. Ieder beroep vereist een mix van kennis, vaardigheden en capaciteiten en kent een verscheidenheid aan activiteiten en taken. Matchcare heeft als enige partij in Nederland een actueel en uitgebreid beroepenmodel. Dit model is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met werkgevers en kenniscentra en bevat profielen van meer dan 6300 verschillende functies. De methode biedt inzicht in de ontwikkelmogelijkheden van de werknemer en daarmee concrete handvatten voor het vergroten van de loonwaarde op de werkplek. Meer informatie over loonwaardebepaling van Matchcare

Landelijk netwerkbedrijf Loonwaarde Expert

Om de ontwikkelingen in het kader van de loonwaarde goed te kunnen blijven volgen en adequaat te kunnen inspelen op opdrachten door het gehele land, heeft John Hopmans zich samen met collega arbeidsdeskundigen verenigd in het bedrijf Loonwaarde Expert. Wij zijn een landelijk netwerk van arbeidsdeskundigen gecertificeerd in Dariuz Works® Loonwaarde. Uiteraard blijft deze methodiek in ontwikkeling en worden wij jaarlijks bijgeschoold om de methodiek op een juiste wijze uit te voeren. Meer informatie over Loonwaarde Expert. 

3logos

John Hopmans is voor beide methodieken bevoegd om deze geheel volgens de regels van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)  en het ministerie van Sociale zaken en werkgelegeheid (SZW) uit te voeren.

Geïnteresseerd om John Hopmans voor een loonwaardemeting in te schakelen?
Neem contact op met John Hopmans voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

loonwaardemeting John Hopmans Nijmegen