Maatwerktraject van het UWV

Hopmans re-integratie en het UWV

Hopmans re-integratie & advies heeft een contract met het UWV om de mensen naar werk te begeleiden via de re-integratiedienst:

  • Werkfit maken
  • Naar werk

In beide trajecten start je met een of meerdere kennismakingsgesprekken. We kijken dan of er een klik is om met elkaar verder te gaan.

Re-integratiedienst ‘Werkfit maken’

De re-integratiedienst ‘Werkfit maken’ wordt ingezet om personen zodanig te verstreken dat zij na het succesvol beëindigen van deze inzet geschikt zijn om het werk te hervatten.

Deze werkhervatting kan eventueel vooraf worden gegaan door een scholing, als deze geïndiceerd is. Als gevolg van de re-integratiedienst ‘Werkfit maken’ ondervindt de persoon geen belemmeringen meer in de persoonlijke of leefsfeer die hem hinderen om aan het werk te gaan.

Deze dienst bestaat uit een drietal hoofdactiviteiten, te weten:

  • 1. Versterken van de werknemersvaardigheden
  • 2. Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
  • 3. Arbeidsmarktpositie in beeld brengen.

Werknemersvaardigheden
Het versterken van werknemersvaardigheden wordt ingezet voor personen die al wat langer uit het proces zijn. Het is bedoeld om onder andere aan arbeidsritme op te laten bouwen, te leren onder leiding en toezicht te werken en te leren taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

Persoonlijke effectiviteit
Bij deze activiteit wordt geleerd de fysieke en psychische weerbaarheid te verhogen. Als gevolg daarvan zal de persoonlijke effectiviteit verbeteren. Het heeft een activerende werking. De persoon leert om te gaan met zijn belemmeringen.

Arbeidsmarktpositie
Hierbij wordt de persoon ondersteund bij het verkrijgen van een realistische kijk op zijn capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt.

Re-integratiedienst ‘Naar werk’

Onder de re-integratiedienst ‘Naar werk’ vallen alle activiteiten die nodig zijn om een persoon het werk te laten hervatten en ten minste zodanig lang aan het werk te houden dat van een plaatsing kan worden gesproken.

Het is gericht op concrete werkhervatting in loon- of inkomensvorderende arbeid.

Resultaat: het eindresultaat van ‘Naar werk’ is een plaatsing in een dienstbetrekking of als zelfstandig ondernemer. Er is sprake van een plaatsing als de werkhervatting ten minste 3 aaneengesloten maanden heeft geduurd.